printversie

Toggle Dutch/English

Woordenboekje

Hieronder is een beknopt woordenboekje met de fonetische vertaling van een aantal Nederlandse woorden naar het Grieks te vinden. Grieken vinden het erg beleefd wanneer toeristen een klein beetje Grieks proberen te spreken. Toeristen die enkele Griekse woorden proberen uit te spreken, tonen zich respectvol, in zullen in ruil daarvoor door Grieken ook beleefd behandeld worden. Bovendien zullen ze eerder geneigd zijn een poging te wagen te communiceren in een taal die ze zelf niet machtig zijn. Mensen die er zelf op uit trekken om de binnenlanden van Kreta te bezoeken, doen er goed aan een taalgidsje aan te schaffen. Dat vergemakkelijkt het communiceren aanzienlijk.

Algemeen

Ja
Neeochhie
Misschieniesos
Dank u wel.èfchariesto
Goedemorgenkaliemèra
Goedemiddagkaliemèra / kaliespèra
Goedenavondkaliespèra
Ik heet ...to onoma moe iene
Wat kost het?poso kostieza aftos
Hoe maakt u het?tie kanete
Ik spreek geen Grieks.dhè mielao èllienieka
Ik versta u niet.dhè sas katalawèno
Ik ben Nederlander.ieme ollandhos
Ik kom uit Nederland / België.ieme apo tien ollandhia / to weljo
Spreekt u Duits of Engels?mielate jermanieka ie anglieka
Alstublieftorieste
Het spijt me.liepamè
Neem mij niet kwalijk.mè sienchorietè
Ik wil graag...qa ieqèla
Waar is ...?poe ienè ...?
Hoe kom ik in ...?pos na pao st ...?
Busleoforio
Linksafariestèra
Rechtsafdhèxja
Rechtdooriesia
Veel succes!kalie epietiechia!
Tot ziens!adiego!

Dagen

Maandagdhèftèra
Dinsdagtrietie
Woensdagtètartie
Donderdagpèmptie
Vrijdagparaskjèwie
Zaterdagsawato
Zondagkjierjakjie
Morgenawrio
Gisterenchtes
Overmorgenmetawrio
Eergisterenprochtes

Maanden

Januariianoearios
Februarifewroearios
Maartmartios
Aprilaprielios
Meimaïos
Juniioenios
Juliioelios
Augustusawgoestos
Septemberseptemwrios
Oktoberoktowrios
Novembernoemwrios
Decemberdhekjemwrios

Getallen

1èna
2dhieo
3tries
4tèssèra
5pèndè
6èxie
7èfta
8ochto
9ènnja
10dhèka
11èndhèka
12dhodhèka
13dhèkatriesa
14dhèkatèssèra
15dhèkapèndè
16dhèkaèxie
17dhèkaèfta
18dhèkaochto
19dhèkaènnja
20iekosie
21iekosie ènas
21iekosie dhio
30trieanda
40saranda
50pènienda
60èxienda
70èwdhomienda
80oghonda
90ènnènienda
100èkato
200dhiakosiie
500pèndakosiie
1.000chhieljie
10.000dhèka chieljadhès
100.000èkato chieljadhès
1.000.000èna èkatommierjoGoogle