printversie

Toggle Dutch/English

Het Griekse alfabet

(bijgewerkt tot 14 mei 2012)

Lange tijd werd aangenomen dat het Griekse schrift het oudst bestaande schrift op aarde zou zijn. Het schrift wordt al vanaf ongeveer achthonderd jaar voor het begin van onze jaartelling gebruikt, om taal mee weer te geven. In diezelfde tijd is ook het Griekse alfabet ontstaan. Het Griekse alfabet loopt van 'àlfa' tot 'omega' en is ontwikkeld uit het oudere Fenicische alfabet, dat wellicht zelfs al vijfduizend jaar oud is. Wat opvalt aan het Griekse alfabet is de vreemde karakters die het kent. Het alfabet telt 24 tekens, die de mensen met een technische achtergrond zullen herkennen, omdat de tekens vooral in de natuurkunde veel gebruikt worden.

Hieronder staan de karakters van het Griekse alfabet afgebeeld. Ook worden de namen van de letters gegeven en wordt er wat verteld over de klank van de betreffende letter.

Α αàlfaa
Β βvita / witav
Γ γghàmmaDe klank ligt tussen een g en een j in. Wanneer de letter voor een o, oe of a staat, ligt de klank tussen een g en een h in. Klinkt als j als de letter voor een i of e staat.
Δ δdhèltadh (zacht), als in het Engelse 'This', 'There' en 'That'.
Ε εèpsilone, als in 'hek', geen lange ee als in 'beek'.
Ζ ζzitaz
Η ηítaie, als in 'niet'
Θ θthítath (scherp), zoals het Engelse 'Thick'.
Ι ιiòtaie, als 'íta'.
Κ κkàppak. Wanneer de letter voor i- of e-klanken komt, spreek je het meer uit als 'kj'.
Λ λlàmdhal
Μ μmim
Ν νnin
Ξ ξxix
Ο οòmikrono, als in 'kop'.
Π πpip
Ρ ρror, een rollende r.
Σ σsigmas
Τ τtaft
Υ υípsilonie, als 'íta' en 'iòta'.
Φ φfif
Χ χchizachte ch, iets zachter dan in 'lach'. Wanneer de letter voor i- of e-klanken komt, spreek je het meer uit als in het Duitse 'Ich'.
Ψ ψpsips
Ω ωomègao, als 'òmikron'Google